Položil jsem slova na kovadlinu, aby se vykovala ve svět, ve kterém se dobře žije.

Umění transformace spočívá ve vědomí, vědomí je inteligence energie a přístup k energii je klíč. Tvořivá inteligence vědomí nám pomůže najít východiska.

Dnes natáhnu své oči až na samý okraj vnímání, pak složím se v těch očích a znovu složím svět, a potom se stáhnu po té dráze letu a ten svět přitáhnu si zpět, celistvější o ten let a poznání, že šaman slouží světu.