Šamanské
osobní poradenství .

Šamanské postupy pomůžou nalézt

  • životní stezku
  • talent, jako východisko
  • spojení s osobní životní silou
  • zdroj tvořivosti

Šamanská léčba

  • návraty ztracených částí duše
  • léčba myšlenek a jejich transformace
  • pomoc mrtvým a jejich blízkým, pomoc rodu, rodovým zátěžím
  • šamanská léčba

Klientům můžu nabídnout také práci v kruhu.