Pohádka o dravci

První abstraktní jádro
:

Žil byl jeden vrabčák.

Jednoho dne se oddělil od hejna.

Tu přiletěl veliký dravec,

zabil ho a schoval mu srdce.

Od té doby nemáme srdce a hledáme je,

abychom našli svůj směr…