Neviditelný svět – ukázky

V kostech svítí travina,
v kostech všechno začíná,
v kostech vede pěšina.
V kostech domu
vedou cesty, nahoru a dolů.
Kdo kosti domu pozná,
ten pravidla rozdá,
kdo pozná kosti domu,
pravidla přinese domů.
Pravidla, podle kterých dýchá svět,
kdo pozná pravidla,
přinese světu překrásný květ
a vrátí se zpět domů.

Dnes natáhnu své oči až na samý okraj vnímání, pak složím se v těch očích a znovu složím svět, a potom se stáhnu po té dráze letu a ten svět přitáhnu si zpět, celistvější o ten let a poznání, že šaman slouží světu.

Umění transformace spočívá ve vědomí, vědomí je inteligence energie a přístup k energii je klíč. Tvořivá inteligence vědomí nám pomůže najít východiska.

Nauč se létat, než skočíš dolů.

Položil jsem slova na kovadlinu, aby se vykovala ve svět, ve kterém se dobře žije

Tato kniha léčí obrazy o šamanismu.